PayPal

Betal raskere og sikrere ved å bruke PayPal. Du kan velge å betale fra PayPal-kontoen din, eller fra et betalingskort/kredittkort som er koblet til kontoen din hos PayPal. For mer informasjon, gå til PayPal.

- Kortbetaling/Certitrade

Du betaler 100 % sikkert med ditt Visa eller Mastercard via Certitrade / Euroline. All informasjon er kryptert med SSL - 128 bit. Pengene reserveres på din konto og overføres vanligvis innen 24 timer etter at du har sendt bestillingen din. Alle transaksjoner gjennomføres i henhold til den nye sikkerhetsstandarden 3D-Secure.

 

 

 

 

Klarna checkout

Klarna Checkout gjør det enkelt, fleksibelt og trygt for deg å handle på nett. Gjennom å besvare et par spørsmål identifiserer du deg enkelt og du kan velge den betalingsmetoden som passer deg best.

En finesse med Klarna Checkout er at vi skiller på kjøp og betaling. Først bekrefter du ditt kjøp og deretter velger du hvordan du vil betale. Enten velger du Klarna faktura eller Klarna konto – eller med kort eller bankoverføring. Alt like sikkert. Om du vil kan du knytte en PIN-kode til Klarna Checkout.

Ved å gi eller etterspørre informasjon i Klarna Checkout, godtar du våre vilkår for bruk og vår bruk av dine personopplysninger som beskrevet nedenfor.

Klarna Checkout Brukervilkår

Ved å bruke Klarna Checkout, samtykker du i Klarna AB:s (556737-0431, Norra stationsgatan 61, 113 43 Stockholm), "Klarna", forhold som beskrevet nedenfor, inkludert eventuelle vedlegg eller annet materiale som det henvises til ("Vilkårene"). Fra og med at du gir eller ber om informasjon begynner du å bruke Klarna Checkout. Derigjennom samtykker du også i vår bruk av dine personopplysninger, inkludert muligheten for å overføre opplysningene til tredjepart eller for behandling utenfor EU / EØS. For å kunne bruke Klarna Checkout, må du være minst 15 år.


Identifikasjon, tilpasning og risikovurdering

For trygt å kunne identifisere deg og hindre uautorisert bruk eller misbruk av Klarna Checkout, og for å oppfylle kravene i henhold til god kredittformidling må Klarna verifisere din identitet. Klarna innhenter ytterligere informasjon som fødselsnummer, navn og adresse, valg av kredittalternativer, samt kredittinformasjon fra ulike leverandører. Klarna benytter også den informasjonen som du kan ha liggende fra tidligere kjøp, offentlig tilgjengelig informasjon og informasjon på internett om hvordan du har oppfylt våre betalingsbetingelser, for å foreta en risikovurdering. Klarna Checkout justerer automatisk risikovurderingen, og dermed også utformingen av tjenesten, hver gang du bruker tjenesten, og du trenger ikke å oppgi mer informasjon enn nødvendig. I noen tilfeller vises din tidligere angitte og av Klarna godkjente adresse så snart du har oppgitt din e-postadresse og postnummer. Den godkjente adresse får kun anvendelse for å forhåndsutfylle adresseopplysningene i direkte forbindelse med ditt kjøp. Du kan enkelt unngå at den godkjente adresse forhåndsutfylles ved å velge å bruke en PIN-kode. Ved å fullføre kjøpet, bekrefter du din identitet og riktig leveringsadresse.

 

Betaling, gebyrer

Klarna Checkout viser de betalingsmåter som kan tilbys til deg. Gjeldende betalingsalternativer som i dag kan tilbys av Klarna Checkout er faktura, kontokreditt, kredittkort eller direkte betaling via bank. Faktura ligger som standard betalingsmåte der det er mulig. Ved betaling med faktura gjelder Klarnas til enhver tid gjeldende fakturavilkår: 14 dagers kreditt. Ved for sen betaling purregebyr i henhold til inkassoforskriftens satser samt den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente. Det koster ingenting å bruke Klarna Checkout. Eventuelle skatter og/eller gebyrer kan tilkomme gjennom den valgte betalingsmåte, se nærmere individuelle vilkår for betaling for varen du velger. Klarna kan til enhver tid legge til eller fjerne en eller flere betalingsmåter av de som tilbys i Klarna Checkout.

När du sluttfører et kjøp via Klarna Checkout inngår du og Klarna en avtale der Klarna bl.a. garanterer at du ikke behøver å betale dersom du ikke får dine varer. Klarna erstatter samtidig butikken for det du har handlet og overtar dermed retten til å få betalt. Uansett hvilket betalingsalternativ du velger, så går din betaling til å regulere Klarnas krav.

Bruk, PIN-kode

Klarna eier alle rettigheter til Klarna Checkout. Som bruker, kan du bare bruke tjenesten som anvist for å utføre kjøp, inntil videre og i samsvar med Vilkårene.

Klarna Checkout tilbyr muligheten til å velge en personlig kode, kjent som PIN-kode. PIN-koden er et valgfritt tilbud for deg som ønsker ekstra beskyttelse når du e-handler/handler på nett. Velg ikke en kode som har tilknytning til ditt eget fødselsnummer, telefonnummer eller lignende, ikke avslør koden for noen eller skriv ned koden på en slik måte at en utenforstående kan anta at det refererer til en PIN-kode.

 

Erklæring

Du erklærer at all informasjon du gir er korrekt og din egen, og at du kan inngå avtaler fritt og uten verge, bobestyrer eller annen persons samtykke.

Hvis du benytter tjenesten på vegne av en juridisk person, garanterer du også at du har myndighet til å inngå denne avtalen og aksepterer Vilkårene i sin helhet på vegne av den juridiske personen. Ved å oppgi personlig informasjon på vegne av andre personer, bekrefter du at du også har samtykke til å oppgi slike data, og at opplysningene kan brukes til de formål og på de måter som er beskrevet i disse Vilkårene.

 

Misbruk

Bruk av data som ikke er dineeller som du av andre grunner ikke har rett til å bruke, samt annen bruk av Klarna Checkout som ikke er tiltenkt, vil av Klarna bli ansett som misbruk. All informasjon knyttet til misbruk eller mistanke om misbruk av Klarna Checkout, for eksempel ved å gi feilaktig eller villedende informasjon, lagres og brukes for fremtidige risikovurderinger og for å beskytte de involverte partene. Brukeren blokkeres fra ytterligere mulighet til å bruke Klarna Checkout. Din overholdelse av Vilkårene og individuelle betalingsbetingelser for Klarnas tjenester påvirker også risikovurderingen ved bruk av Klarna Checkout og dermed din mulighet til å gjøre bruk av alle betalingsmåter.

 

Personvern

Klarna og våre samarbeidspartnere vil behandle dine personopplysninger for å kunne tilby deg en enklere betalingstjeneste via Klarna Checkout og for å forenkle betalingsprosessen neste gang du bruker Klarnas tjenester. Klarna bruker personopplysninger for det formål å sikre din identitet, administrere kundeforhold, hindre misbruk eller utnyttelse av betalingstjenester, utføre kundeanalyser, kredittvurdering, risikoanalyser, risikostyring, forretningsutvikling, kommersielle- og markedsføringsformål for egen del og for våre spesielt utvalgte partnere, og til å overholde gjeldende regulatoriske krav for øvrig. Personopplysninger er enhver informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg. Følgende er eksempler på personopplysninger som Klarna behandler:

 

Kontaktinformasjon - navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer m.m..

Fødselsnummer

Betalingsinformasjon - kortnummer, fakturainformasjon, m.m

Finansiell informasjon - for eksempel informasjon om inntekt og eventuelle betalingsanmerkninger (anvendes i de tilfeller det blir foretatt en kredittvurdering)

Artikkelinformasjon - informasjon vedrørende de kjøp som blir gjort

Historisk informasjon – informasjon om tidligere kjøp, hvordan du tidligere har overholdt vilkårene for betaling, eventuelle avslag m.m

Informasjon om din datamaskin/enhet - IP-adresse, språkinnstillinger, nettleserinnstillinger m.m.

Allment tilgjengelig informasjon på internett

Fødselsnummer brukes til identifisering og som kundenummer ved kundehåndteringsformål i Klarnas system. Om du tidligere har brukt Klarna kan det finnes tidligere lagret informasjon om deg, for eksempel kundehåndtering, dokumentasjonskrav eller lignende autoriserte formål. Klarna kommer til å anvende eventuell slik informasjon for å sikkerstille din identitet og forenkle din anvendelse av Klarna Checkout. Klarna kan også bruke elektronisk kommunikasjon (f.eks kommunikasjon via SMS og e-post) i kontakten med deg. Klarna kan gi informasjon til andre selskaper innenfor Klarna-gruppen, som da også kan bruke informasjonen på den måten og til de formål som beskrevet her. Av administrative formål, kan informasjonen også gjøres kjent for den e-handler/nettbutikk hvor du gjorde kjøpet og til våre spesielt utvalgte partnere for kundeanalyse og markedsføring. Videre kan informasjon gis videre i forbindelse med overføring av fordringer til inkassoforetak eller tilsvarende. Informasjonen kan også overføres til behandling utenfor EU/EØS-området til en stat som ikke har samme nivå på beskyttelse av personopplysninger. Klarna verner om personopplysninger og vil iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte opplysningene. Du har rett til en gang per år å gi en skriftlig anmodning om tilgang til informasjonen som berører deg. Du har også rett til å korrigere feilaktige opplysninger og velge å ikke motta ytterligere markedskommunikasjon. Klarna AB er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og svensk lov gjelder for den behandlingen.

 

Se Klarnas Privacy Statement for en nærmere beskrivelse av Klarnas behandling av personopplysninger. Ytterligere innformasjon kan også innhentes gjennom å kontakte Klarna på personuppgiftsombud@klarna.com. Ved å bruke Klarna Checkout, godtar du vår bruk av dine personopplysninger på den måten som er beskrevet her, inkludert eventuell overføring til et annet selskap eller land utenfor EU/EØS-området, samt muligheten for å bruke elektronisk kommunikasjon i for eksempel markedsføring.

 

Cookies

Ved å bruke Klarna Checkout, godtar du vår bruk av cookies.

 

Endringer, tillegg og andre tjenester

Klarna endrer og utbedrer stadig sine tjenester og forbeholder seg retten til å endre Vilkårene for videre bruk av Klarna Checkout. Les derfor alltid gjennom Vilkårene før hvert nytt kjøp. For øvrige tjenester som Klarna tilbyr gjelder Klarnas til enhver tid gjeldende forhold og prislister på slike tjenester. Vilkår og prisliste er tilgjengelig på www.klarna.no. Om det viser seg at ett vilkår ikke er gjennomførbart skal dette ikke påvirke øvrige vilkår.

 

Lenker til eller fra andre nettsteder

Klarna godkjenner eller kontrollerer ikke noen tredjeparts nettside eller program, og vi er ikke ansvarlig for innholdet på disse. I den grad du benytter en slik nettside eller applikasjon/program fra tredjepart gjelder vilkårene for det området/programmet.

 

Ansvarsbegrensning, gjeldende lov og tvister

Utover det som følger av Vilkårene eller preseptoriske regler i forbrukerkjøpsloven er Klarna ikke under noen omstendighet ansvarlige for skader som direkte eller indirekte er forårsaket av bruk av Klarna Checkout. Klarna er ikke ansvarlig for skader som oppstår dersom kunden ikke overholder bestemmelsene om PIN-kode. Norsk lov gjelder og eventuelle tvister skal behandles av norsk domstol. Ved klage kan forbruker henvende seg til Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm eller Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.


Oppsigelse

Retten til å bruke Klarna Checkout vedvarer inntil en av partene sier opp avtalen. Slik oppsigelse har umiddelbar virkning, men påvirker ikke vilkår og forpliktelser for fullførte kjøp (ubetalte regninger, avgifter, m.m.), eller retten til å behandle personopplysninger på den måten som beskrevet ovenfor.

 

Skade på pakken og ikke hentet opp pakke

Hvis du oppdager skade på pakken, bør du straks underrette postkontoret eller annen transportør. Ikke hente en skadet pakke! Hvis du oppdager skaden til du åpnet pakken og skaden er av en slik art at den kan tilskrives transportøren bør du kontakte dem og gjøre et krav. Hvis tvisten med post eller transportøren ikke kan løses, kan du kontakte oss.
Har du bestilt og ikke plukke opp forsendelsen før den returneres til oss (pakke ca 1 måned.Brev 14 dager) så vi vil fakturere deg 350 kr for vårt arbeid med håndtering av gods.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klarna Checkout Vilkår for Bruk 1.0 – 13 mai, 2013

Produkter
Kundeområde
Kundeservice

Hjertelig velkommen til å kontakte vår kundetjeneste.

info@kirbysystem.se

 +46 18 515 515
 

Betalingsmåter